Kampaania “Suure südamega tehtud”!

 1. Kampaania “Suure südamega tehtud“ on alates 01.03.2021 kuni 30.04.2021 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Ecotrade OÜ, registrikood 12822825 (asukoht: Vesivärava tn 7, Tallinn, Harju maakond 10150 Eesti; edaspidi korraldaja).
 2. Kampaania auhinnafondis on peaauhind 1 tk iPhone 12 Pro 256 GB (väärtusega 1399 € km-ga) ja lisa auhind AirPods Pro (väärtusega 279,90 eur), mis loositakse välja 10.05.2021. Lisaks loositakse välja igal kampaanianädalal 1 kinkekomplekt, kuhu kuulub 1 tk Hiina pelmeenid 400gm, 1 tk Hiina pelmeenid lambalihaga 400gm, Hiina pelmeenid special editon 400gm, Hiina pelmeenid hirvelihaga 400gm. Kokku loositakse 4 kinkekomplekti, mille loosimised toimuvad 08.03; 15.03; 22.03 ja 29.03.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kampaaniatooted on Uvic alljärgnevad tooted: Uvic Hiina pelmeenid, Uvic Hiina lambaliha pelmeenid 400gm, Uvic Hiina special edition 400gm pelmeenid, Uvic Hiina hirvelihaga pelmeenid 400gm (edaspidi tooted).
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks toode ja registreerida ostutšeki number interneti kaudu aadressil www.uvic.ee. Internetilehekülje teel kampaanias osalemine on tasuta.
  – Kampaanias võivad osaleda kõik ostu sooritanud ning vastavalt reeglitele ostutšeki kinnitanud füüsilised isikud.
  – Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.
 6. Ajavahemikul 08.03.2021 kuni 26.04.2021 loositakse igale nädalalõpule järgneval esmaspäeval kampaanias osalejate vahel välja 1 kinkekomplekt, kuhu kuulub 1 tk Hiina pelmeenid 400gm, 1 tk Hiina pelmeenid lambalihaga 400gm, Hiina pelmeenid special editon 400gm, Hiina pelmeenid hirvelihaga 400gm. Loosimises osalevad kõik kampaania reeglitekohased veebis registreeritud ostutšekid.
  – Iga kampaaniaperioodi jääval esmaspäevasel loosimisel osalevad kõik kampaania reeglitekohased veebis registreeritud ostutšekid, mis on saadetud esmaspäevale eelneva nädala jooksul.
  – Esimesel loosimisel (08.03.2021) osalevad kõik pärast loosimiskeskkonna avamist veebis registreeritud tšekid. Kõik veebis registreeritud tšekid osalevad loosimises ühe korra. Võitjaid informeeritakse SMSi, e-posti või telefoni teel.
 7. 10.05.2021 loositakse kampaanias osalejate vahel välja peaauhind 1 tk iPhone 12 Pro 512GB (väärtusega 1529 €)ja lisa auhind AirPods Pro (väärtusega 279,90 eur), iPhone 12 Pro ja AirPods Pro loosimises osalevad kõik kampaaniaperioodil registreeritud ostutšekid.
  – Kõik kampaaniaperioodil 01.03.2021 kuni 30.04.2021 veebis registreeritud tšekid osalevad iPhone 12 Pro loosimises ühe korra. Võitjaid informeeritakse SMSi, e-posti või telefoni teel.
 8. Auhindade võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.uvic.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks. Auhind toimetatakse võitjale peale andmete täpsustamist, kuid mitte hiljem kui 16.06.2021.
 9. Juhul, kui iPhone 12 Pro, AirPods  või kinkekomplekti võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, mille ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel; samuti juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamist internetis aadressil www.uvic.ee olnud veebis esitatud kontaktandmetel kättesaadav andmete täpsustamiseks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
 10. Korraldajalt ükskõik missuguse kampaania auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 11. Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 12. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud ning peaauhinnaga seotud kulud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.
 13. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada kontakttelefoni numbril, mis on korraldajale edastatud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 14. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 15. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Vesivärava tn 7, Tallinn, Harju maakond 10150 Eesti, märksõnaga “KAMPAANIA”. Kampaania lisainfo telefonil +372 697 7561;
  kampaania@ecodream.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Isikuandmete töötlemise kord

Ecotrade OÜ töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab Ecotrade OÜ -le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;
 • kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamise;
 • võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks;
 • võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot Ecotrade OÜ poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: kampaania@ecodream.ee.

Isikuandmete vastutav töötleja on Ecotrade OÜ registrikood 12822825, Vesivärava tn 7, Tallinn, Harju maakond 10150 Eesti; tel +372 697 7561; kampaania@ecodream.ee.

Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 02.08.2021.a.

Contact us for more information.

We will be glad to answer all your questions.